Välkommen till I Ur och Skur Vresboken

I Ur och Skur Vresboken är en föräldra- och personalkooperativ förskola belägen i Torna Hällestad.
Vi arbetar med upplevelsebaserad utomhuspedagogik och vi följer Friluftsfrämjandets filosofi om barn och natur.
Att vistas både inne och ute är en central del i pedagogiken och dagligen gör vi val kring vad som passar bäst för individen, gruppen och aktiviteten.
Vårdnadshavarna är en viktig del av gemenskapen och barnens tid hos oss på I Ur och Skur Vresboken.
Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för varje barn.

Vår förskola

Vi är den förskola med mer tid

Vi har tid för möten med barnen hela dagarna, alla dagar.

Vi har tid för lugna matstunder tillsammans.
Vi har tid för långa stunder av lek och lärande utan avbrott. Tid att möta vädret och alla våra årstider.
Vi har tid att möta ditt barn!

Erfaret och engagerat personal

Vårt erfarna och engagerade personalteam är dedikerat till att stödja varje barns utveckling och behov.

Lärorika och roliga aktiviteter

I Ur och Skur Vresboken är en förskola med ca 20-25 barn i åldrarna 1-5 år

Vår förskola

På I Ur och Skur Vresboken har vi en fantastisk naturtomt mitt i Torna Hällestads natur där leken och lärandet får ta stor plats och i vår närmiljö finns ett stort utbud av naturupplevelser. Vi använder utomhusmiljön för inlärning, källa till kunskap och för att visa på samband och helhet. Naturen öppnar upp våra sinnen och utmanar till lek och äventyr och möjlighet till ökat lärande ges.
Det ska vara roligt och spännande att vara barn på I Ur och Skur Vresboken. Vi har barnet i fokus och utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter och lärande möten är ett centralt begrepp i allt vi gör.

Vi arbetar aktivt utifrån friluftsfrämjandets 4M. Medupptäckande, Medundersökande, Medupplevande och Medagerande.
På I ur och Skur Vresboken har vi en kock som strävar efter att servera hemlagad ekologisk mat.
Vi vill skapa ett matengagemang tillsammans med barnen där måltidspedagogiken tar stor plats. Ambitionen är att all mat är lagad från grunden av och med bra råvaror. Maten är en viktig del av vår vardag då vi pratar och upplever mat med alla sinnen. Vi har en stor medvetenhet och glädje kring alla våra måltider.

Kooperativ


Short and sweet, taglines are like punchlines.

Vresbokens personal &föräldrakooperativ

I vårt personal-föräldrakooperativ får du god insyn överditt barns vardag på förskolan. Att vara delaktig i driften av förskolan skapar samhörighet, såväl med övriga familjer som medförskolepersonalen samt ger diggoda möjligheter att påverka verksamheten för dittbarnsbästa.

Ditt engagemang är en viktig pusselbit

Vresbokens verksamhet bygger på föräldrars engagemang och arbetsinsats men vi ger och tar tillsammans och när alla bidrar får vi en fantastisk verksamhet. Livet med barn, jobb ochkooperativ går ihop!

Som medlem i vårt kooperativingårdu iförskolans arbetsgrupptillsammans med andra föräldrar.
Du förväntassitta i styrelsen någon gång under den tid som ditt barn är på Vresboken.
Arbetsgrupperna haransvar för barnens innemiljö, utemiljö ochsociala aktiviteter.
Löpande arbetsuppgifter så som städning och gräsklippning ligger utanför föräldrarnas ansvar.

Ge ditt barn det lilla extra

Att ha sitt barn på Vresboken innebär mer arbete och ansvar än på en del andra förskolor, men också unika möjligheter för dig som förälder att ta del av och forma ditt barns vardag på förskolan.Härhar du chansen att ge ditt barndet lilla extra.
Hos oss får du en gemenskap med de andra familjerna på förskolan vilket ger en trygghet såväl för dig som för ditt barn.

Politiskt & religiöst obunden

Vresboken är en politisk och religiöst obunden förening där medlemmarna är föräldrar till barnen som går på förskolan.
Som medlem betalar du en depositionsavgift tillföreningen.

Förskolan har stängt 4-6 dagar om året för planering/kompetensutveckling.
Styrelsen har arbetsgivaransvar för personalen. Personalen ansvarar för den pedagogiska operativa verksamheten.
Som förälder arbetar du inte på förskolan och har inget pedagogiskt ansvar.

I Ur och Skur

I Ur och Skurs Läroplan

Upplevelsebaseratat lärande

Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön.

I Ur och Skurs mål med Läroplanen som grund i utbildningen ska ge varje barn:
✓ förutsättningar att utveckla intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla.
✓ förutsättningar att utveckla kunskap om en hållbar livsstil.
✓ förutsättningar att utveckla kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten.
✓ stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen.
✓ möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen.
✓ förutsättningar att utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

På I Ur och Skur Vresboken arbetar vi med Friluftsfrämjandets barnverksamhet – friluftsskolorna Skogsmulle, Skogsknytte och Skogsknopp.

Vi går på våra friluftsskolor 8-10 ggr/ termin.
Barnen har med sig en ryggsäck hemifrån. I ryggsäcken har de med sig ett sittunderlag och varm eller kall dryck.

Roliga utomhusaktiviteter för förskolebarn

Personal

Malin 

Rektor & Förskollärare

Eva

Förskollärare

Personal

Ida

Förskollärare

Josefin

Barnskötare

Personal

Sandra

Kock

Personal

Alla medarbetare har gått i I Ur och Skurs grundutbildning samt deltar i löpande adekvata utbildningar.

80029588-bkmYJ
80029674-w5sTG
80082877-xv9qb
80082886-EYK2H
80031320-lItpy
80dd92cc-a6c0-4545-b08d-64d1c70f4241

Intresseanmällan

Vi ser fram emot att välkomna er till vår förskola.

Köanmälan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja