Lärande Möten

Vi som arbetar på I Ur och Skur Vresboken brinner för möten tillsammans med barnen. I varje möte sker ett lärande och utifrån mötet med varje barn efter deras förutsättningar bygger vi deras självkänsla. 

”Att kunna leva sig in i en annans värld är en form av förståelse som är fundamental för alla sociala aktiviteter - lärande och undervisning i synnerhet”.
 

Mat

På I Ur och Skur Vresboken strävar vi efter att servera hemlagad ekologisk mat.
Vi vill skapa ett matengagemang tillsammans med barnen där måltidspedagogiken tar stor plats. Vår ambition är att all mat är lagad från grunden och maten är en en viktig del av vår vardag då vi pratar och upplever mat med alla sinnen. Vi har en stor medvetenhet och glädje kring våra måltider.
 

 Friluftsliv

Vi befinner oss mitt i Torna Hällestads fantastiska natur. Omgiven av bokar, ekar, vitsippor, björkar och ett rikt djurliv. Om lusten faller på kan vi göra ”vilken utflykt som helst”, är vi på gården är vi omgivna av en biologisk mångfald.
I vårt arbete på I Ur och Skur Vresboken fokuserar vi på upplevelsebaserat lärande. Vi älskar friluftsliv och en viktig del i pedagogiken är det medvetna ledarskapet.


.

Gemenskap

Här kommer du snart att kunna läsa mer......