På I Ur och Skur Vresboken har vi en fantastisk naturtomt mitt i Torna Hällestads natur där leken och lärandet får ta stor plats och i vår närmiljö finns ett stort utbud av naturupplevelser. Vi använder utomhusmiljön för inlärning, källa till kunskap och för att visa på samband och helhet. Naturen öppnar upp våra sinnen och utmanar till lek och äventyr och möjlighet till ökat lärande ges.
Det ska vara roligt och spännande att vara barn på I Ur och Skur Vresboken. Vi har barnet i fokus och utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter och lärande möten är ett centralt begrepp i allt vi gör.

Vi arbetar aktivt utifrån friluftsfrämjandets 4M. Medupptäckande, Medundersökande, Medupplevande och Medagerande.
På I ur och Skur Vresboken har vi en kock som strävar efter att servera hemlagad ekologisk mat.
Vi vill skapa ett matengagemang tillsammans med barnen där måltidspedagogiken tar stor plats. Ambitionen är att all mat är lagad från grunden av och med bra råvaror. Maten är en viktig del av vår vardag då vi pratar och upplever mat med alla sinnen. Vi har en stor medvetenhet och glädje kring alla våra måltider.