Vresbokens personal & föräldrakooperativ

I vårt personal-föräldrakooperativ får du god insyn över ditt barns vardag på förskolan. Att vara delaktig i driften av förskolan skapar samhörighet, såväl med övriga familjer som med förskolepersonalen samt ger dig goda möjligheter att påverka verksamheten för ditt barns bästa.

Ge ditt barn det lilla extra 

Att ha sitt barn på Vresboken innebär mer arbete och ansvar än på en del andra förskolor, men också unika möjligheter för dig som förälder att ta del av och forma ditt barns vardag på förskolan. Här har du chansen att ge ditt barn det lilla extra. 
Hos oss får du en gemenskap med de andra familjerna på förskolan vilket ger en trygghet såväl för dig som för ditt barn.


Ditt engagemang är en viktig pusselbit

Vresbokens verksamhet bygger på föräldrars engagemang och arbetsinsats men vi ger och tar tillsammans och när alla bidrar får vi en fantastisk verksamhet. Livet med barn, jobb och kooperativ går ihop!

Som medlem i vårt kooperativ ingår du i förskolans arbetsgrupp tillsammans med andra föräldrar.
Du förväntas sitta i styrelsen någon gång under den tid som ditt barn är på Vresboken.
Arbetsgrupperna har ansvar för barnens innemiljö, utemiljö och sociala aktiviteter.
Löpande arbetsuppgifter så som städning och gräsklippning ligger utanför föräldrarnas ansvar.Politiskt & religiöst obunden

Vresboken är en politisk och religiöst obunden förening där medlemmarna är föräldrar till barnen som går på förskolan.
Som medlem betalar du en depositionsavgift till föreningen.

Förskolan har stängt 4-6 dagar om året för planering/kompetensutveckling.
Styrelsen har arbetsgivaransvar för personalen. Personalen ansvarar för den pedagogiska operativa verksamheten.
Som förälder arbetar du inte på förskolan och har inget pedagogiskt ansvar.