Natur, miljö och hälsa varje dag! 

Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och arbetar efter målen i Läroplanen. 

Barnen upptäcker, leker och upplever med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt få uppleva stimulerar nyfikenheten, självkänslan, ger kunskap och förståelse.
Barn leker bäst där det finns naturmaterial och växtlighet.
Barn behöver träd, pinnar, kottar och ytor för att kunna springa, leka och gömma sig.

Praktiskt miljöarbete är något naturligt på I Ur och Skur. Pedagogen utgår från barnets intresse, erfarenhet och utveckling.
Vi arbetar medupptäckande där vi tillsammans upptäcker på våra äventyr, medundersökande där vi med alla våra sinnen utforskar och lär tillsammans, medupplevande, vi upplever och ställer frågor tillsammans och slutligen medagerande där vi deltar i äventyret och visar glädje i det vi gör, tillsammans med barnen.

Barnen får prova på olika friluftslivsaktiviteter och grundlägger friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet. De får också en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas där bland annat genom Friluftsfrämjandets verksamhet.