Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön.
I Ur och Skurs mål med Läroplanen som grund i utbildningen ska ge varje barn:  
✓ förutsättningar att utveckla intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla.
✓ förutsättningar att utveckla kunskap om en hållbar livsstil.  
✓ förutsättningar att utveckla kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten. 
✓ stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen. 
✓ möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen. 
✓ förutsättningar att utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

På I Ur och Skur Vresboken arbetar vi med Friluftsfrämjandets barnverksamhet – friluftsskolorna Skogsmulle, Skogsknytte och Skogsknopp.


Vi går på våra friluftsskolor 8-10 ggr/ termin.
Barnen har med sig en ryggsäck hemifrån. I ryggsäcken har de med sig ett sittunderlag och varm eller kall dryck.