Vi har tid
Vresbokens förskola är unik genom att ha tid. Vi har en avdelning med ungefär 20 barn.
Vi har tid för möten med barnen hela dagarna, alla dagar.
Vi har tid för lugna matstunder tillsammans. Vi har tid för långa stunder av lek utan avbrott. Tid att möta vädret och alla våra årstider. Vi har tid att möta ditt barn!

Naturen är nära  

På I Ur och Skur Vresboken vill vi erbjuda barnen en miljö som är både spännande, lärorik och som lockar till lek och upptäckter. På Vresboken har vi en fantastisk naturtomt mitt i Torna Hällestads natur där fantasin får fritt utlopp och i vår närmiljö finns ett stort utbud av naturupplevelser. 
Vi använder utomhusmiljön för inlärning, källa till kunskap och för att visa på samband och helhet. Naturen öppnar upp våra sinnen och utmanar till lek och äventyr och möjlighet till ökat lärande ges. Upplevelsen och äventyret är det centrala då barnen ”lär med hela kroppen” och alla sinnen. 

Det ska vara roligt och spännande att vara barn på Vresboken. Vi utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter och lärande möten är ett centralt begrepp i allt vi gör. Vi upptäcker och upplever tillsammans både ute och inne. Positiva och trygga relationer ger goda förutsättningar.                                                                                                                                         

Maten är viktig för oss på Vresboken. Vi pratar, upplever, odlar mat och medvetenheten är hög.
Vi strävar efter att servera närodlad, ekologisk och hemlagad mat. Vi har egen personal som lagar vår mat varje dag.


Tillsammans skapar vi förutsättningarna

Vi arbetar enligt Friluftsfrämjandet pedagogik "I Ur & Skur, varje vecka delar vi in barnen i naturgrupperna knopp- knytte- och mulle. Pedagogiken är utvecklad för att nå läroplanens mål genom utomhuspedagogik, friluftsliv, upplevelsebaserat lärande och medvetet ledarskap.
Att vistas både inne och ute är en central del i pedagogiken och dagligen gör vi val kring vad som passar bäst för individen, gruppen och aktiviteten.
Vårdnadshavarna är en viktig del av gemenskapen och barnens tid hos oss på Vresboken. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för varje barn.