Välkommen till
       I Ur och Skur Vresboken

I Ur och Skur Vresboken är en föräldra- och personalkooperativ förskola belägen i Torna Hällestad.
Vi arbetar med upplevelsebaserad utomhuspedagogik och vi följer Friluftsfrämjandets filosofi om barn och natur.
Att vistas både inne och ute är en central del i pedagogiken och dagligen gör vi val kring vad som passar bäst för individen, gruppen och aktiviteten.
Vårdnadshavarna är en viktig del av gemenskapen och barnens tid hos oss på I Ur och Skur Vresboken.
Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för varje barn.

 

I Ur och Skur Vresboken är en förskola med ca 20-25 barn i åldrarna 1-5 år. Vi är en förskola med tid. Vi har tid för möten med barnen hela dagarna, alla dagar. Vi har tid för lugna matstunder tillsammans.
Vi har tid för långa stunder av lek och lärande utan avbrott. Tid att möta vädret och alla våra årstider.
Vi har tid att möta ditt barn!


Förskolans läroplan (Lpfö 18) är vårt styrdokument. Vi använder oss av I Ur och Skurs metoder för att nå dess mål.
 Vill du läsa mer om I Ur och Skur- pedagogiken kan du göra det här friluftsfrämjandet.